Merhaba arkadaşlar.

internette bir çok sayfada c# üzerinden sql bağlantısı kayıt ekleme silme ile ilgili birçok bilgi bulabilirsiniz.

fakat bu işlemleri metotlarla yapmak çin araştırma yaparsanız pek fazla kaynak yok.

ben arşivimdeki bu bilgileri sizinle paylaşacağım.

metotlarla yapacağımız bu işlemleri parça parça sizinle paylaşacağım.

</p>
<p>

SQL bağlantı Oluşturma

</p>
<p>string bcumlesi = &quot;Server=muhendisarsivi;User ID=sa;Password=123;Database=ogrenci;&quot;;</p>
<p>SqlConnection baglan;</p>
<p>SqlCommand komut;</p>
<p>public datab()</p>
<p>{</p>
<p>baglan = new SqlConnection(bcumlesi);</p>
<p>baglan.Open();</p>
<p>}</p>
<p>

 

 


Kullanıcı Girişi

datab.cs

<br />
public int kgiris(string ad, string sifre)</p>
<p>{</p>
<p>string sorgu = &quot;select COUNT(*) AS say from Kullanicilar where Giris='&quot;</p>
<p>+ ad + &quot;' and Sifre='&quot; + sifre + &quot;'&quot;;</p>
<p>komut = new SqlCommand(sorgu, baglan);</p>
<p>int sonuc=(int)komut.ExecuteScalar();</p>
<p>return sonuc;</p>
<p>}&lt;/pre&gt;<br />
&lt;pre&gt;


form sayfası

</p>
<p>datab vt = new datab();</p>
<p>int sonuc=vt.kgiris(textBox1.Text,textBox2.Text);</p>
<p>if (sonuc &gt; 0)</p>
<p>{</p>
<p>// MessageBox.Show(&quot;Giriş Başarılı&quot;);</p>
<p>Close();</p>
<p>}</p>
<p>else</p>
<p>{</p>
<p>MessageBox.Show(&quot;Kullanıcı Adı veya Şifre Hatalı&quot;);</p>
<p>return;</p>
<p>}</p>
<p>


Kayıt Ekleme

datab.cs

</p>
<p>public int ogrencikaydet(double tc,int no,string Ad,string soyad,DateTime dtarihi,int</p>
<p>dyeri,int ilce,int bolum)</p>
<p>{</p>
<p>komut = new SqlCommand();</p>
<p>komut.CommandText = &quot;insert into</p>
<p>ogrenciler(tc,ogrencino,Ad,soyad,dtarihi,dyeri,ilce,bolum) values</p>
<p>(@tc,@no,@Ad,@soyad,@dtarihi,@dyeri,@ilce,@bolum)&quot;;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@tc&quot;, SqlDbType.BigInt).Value = tc;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@no&quot;, SqlDbType.Int).Value = no;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@ad&quot;, SqlDbType.VarChar).Value = Ad;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@soyad&quot;, SqlDbType.VarChar).Value = soyad;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@dtarihi&quot;, SqlDbType.DateTime).Value = dtarihi;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@dyeri&quot;, SqlDbType.Int).Value = dyeri;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@ilce&quot;, SqlDbType.Int).Value = ilce;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@bolum&quot;, SqlDbType.Int).Value = bolum;</p>
<p>komut.Connection = baglan;</p>
<p>int sonuc = (int)komut.ExecuteNonQuery();</p>
<p>return sonuc;</p>
<p>}</p>
<p>

Form sayfası

</p>
<p>datab vt = new datab();</p>
<p>int sonuc = vt.ogrencikaydet(Convert.ToDouble(txttc.Text),</p>
<p>Convert.ToInt32(txtno.Text), txtad.Text, txtsoyad.Text, dateTimePicker1.Value,</p>
<p>Convert.ToInt32(cbsehir.SelectedValue),</p>
<p>Convert.ToInt32(cbilce.SelectedValue), Convert.ToInt32(cbbolum.SelectedValue));</p>
<p>if (sonuc &gt; 0)</p>
<p>{</p>
<p>MessageBox.Show(&quot;Kayıt Başarılı&quot;);</p>
<p>}</p>
<p>else</p>
<p>{</p>
<p>MessageBox.Show(&quot;Kayıt Başarısız&quot;);</p>
<p>return;</p>
<p>}</p>
<p>


Kayıtları Gösterme

datab.cs

</p>
<p>string sorgu = &quot;Select * from Bolum&quot;;</p>
<p>DataSet ds=new DataSet();</p>
<p>SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sorgu, baglan);</p>
<p>da.Fill(ds);</p>
<p>return ds;</p>
<p>

Form sayfası

</p>
<p>datab vt = new datab();</p>
<p>dataGridView1.DataSource = vt.BolumGetir().Tables[0];</p>
<p>


Kayıtları Güncelleme

datab.cs

</p>
<p>public int ogrencikaydiguncelle(double tc, int no, string Ad, string soyad, DateTime</p>
<p>dtarihi, int dyeri, int ilce, int bolum)</p>
<p>{</p>
<p>komut = new SqlCommand();</p>
<p>komut.CommandText = &quot;update ogrenciler set</p>
<p>ogrencino=@no,Ad=@ad,soyad=@soyad,dtarihi=@dtarihi,dyeri=@dyeri,ilce=@ilce,bolum=@bolu</p>
<p>m where tc=@tc&quot;;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@tc&quot;, SqlDbType.BigInt).Value = tc;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@no&quot;, SqlDbType.Int).Value = no;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@ad&quot;, SqlDbType.VarChar).Value = Ad;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@soyad&quot;, SqlDbType.VarChar).Value = soyad;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@dtarihi&quot;, SqlDbType.DateTime).Value = dtarihi;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@dyeri&quot;, SqlDbType.Int).Value = dyeri;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@ilce&quot;, SqlDbType.Int).Value = ilce;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@bolum&quot;, SqlDbType.Int).Value = bolum;</p>
<p>komut.Connection = baglan;}</p>
<p>int sonuc = (int)komut.ExecuteNonQuery();</p>
<p>return sonuc;</p>
<p>

Form sayfası

</p>
<p>double tc = 0;</p>
<p>int no = 0;</p>
<p>if (txttc.Text != &quot;&quot;)</p>
<p>tc = Convert.ToDouble(txttc.Text);</p>
<p>if (txtno.Text != &quot;&quot;)</p>
<p>no = Convert.ToInt32(txtno.Text);</p>
<p>datab vt=new datab();</p>
<p>if(MessageBox.Show(&quot;Güncelleme Yapmak istediğinizden emin</p>
<p>misiniz&quot;,&quot;Güncelleme&quot;,MessageBoxButtons.YesNo)==DialogResult.Yes)</p>
<p>{</p>
<p>int sonuc= vt.ogrencikaydiguncelle(tc, no, txtad.Text,</p>
<p>txtsoyad.Text,dateTimePicker1.Value,</p>
<p>Convert.ToInt32(cbsehir.SelectedValue),</p>
<p>Convert.ToInt32(cbilce.SelectedValue), Convert.ToInt32(cbbolum.SelectedValue));</p>
<p>if (sonuc &gt;0)</p>
<p>MessageBox.Show(&quot;Güncelleme Başarılı&quot;);</p>
<p>else MessageBox.Show(&quot;Güncelleme Başarısız&quot;);</p>
<p>}</p>
<p>


Kayıt Silme

İLGİLİ MAKALE  c# Metotlarla Sql Kayıt Ekleme

datab.cs

</p>
<p>public int ogrencikaydisil(double tc)</p>
<p>{</p>
<p>komut = new SqlCommand();</p>
<p>komut.CommandText = &quot;delete from ogrenciler where tc=@tc&quot;;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@tc&quot;, SqlDbType.BigInt).Value = tc;</p>
<p>komut.Connection = baglan;</p>
<p>int sonuc = (int)komut.ExecuteNonQuery();</p>
<p>return sonuc;</p>
<p>}</p>
<p>

Form sayfası

</p>
<p>double tc = 0;</p>
<p>if (txttc.Text != &quot;&quot;)</p>
<p>tc = Convert.ToDouble(txttc.Text);</p>
<p>datab vt = new datab();</p>
<p>if (MessageBox.Show(&quot;Silmek istediğinizden emin misiniz&quot;, &quot;Silme İşlemi&quot;,</p>
<p>MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes)</p>
<p>{</p>
<p>int sonuc = vt.ogrencikaydisil(tc);</p>
<p>if (sonuc &gt; 0)</p>
<p>MessageBox.Show(&quot;Silme İşlemi Başarılı&quot;);</p>
<p>else MessageBox.Show(&quot;Silme İşlemi Başarısız&quot;);</p>
<p>}</p>
<p>


Bu makalemiz şimdilik bukadar.

takıldığınız bir yer olursa info@muhendisarsivi.com’a mail atabilir yada aşağıya yorum yapabilirsiniz.

  • c# metotlarla sql bağlantı cümleciği

    Merhaba Arkadaşlar Bu makalemizde internette pek rastlayamadığımız metodlarla sql bağlantı…
Daha Fazla İlgili Makale Yükleyin
Daha Fazla Yük c#

Bir Yorum Yazın

Ayrıca Kontrol Edin

Şu ASP.NET MVC Nedir Konusuna Açıklık Getirelim!

Microsoft bu işe sene 1996 yılında ASP ile başladı. Daha Sonra  web sayfaları, web uygulam…