AnaSayfa c# c# Metotlarla Sql Kayıt Ekleme
c#

c# Metotlarla Sql Kayıt Ekleme

515

Merhaba arkadaşlar bu makalemizde metodlarla c# üzerinden Sql’e kayıt ekleyeceğiz.

datab.cs

</p>
<p>public int ogrencikaydet(double tc,int no,string Ad,string soyad,DateTime dtarihi,int</p>
<p>dyeri,int ilce,int bolum)</p>
<p>{</p>
<p>komut = new SqlCommand();</p>
<p>komut.CommandText = &quot;insert into</p>
<p>ogrenciler(tc,ogrencino,Ad,soyad,dtarihi,dyeri,ilce,bolum) values</p>
<p>(@tc,@no,@Ad,@soyad,@dtarihi,@dyeri,@ilce,@bolum)&quot;;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@tc&quot;, SqlDbType.BigInt).Value = tc;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@no&quot;, SqlDbType.Int).Value = no;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@ad&quot;, SqlDbType.VarChar).Value = Ad;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@soyad&quot;, SqlDbType.VarChar).Value = soyad;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@dtarihi&quot;, SqlDbType.DateTime).Value = dtarihi;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@dyeri&quot;, SqlDbType.Int).Value = dyeri;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@ilce&quot;, SqlDbType.Int).Value = ilce;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@bolum&quot;, SqlDbType.Int).Value = bolum;</p>
<p>komut.Connection = baglan;</p>
<p>int sonuc = (int)komut.ExecuteNonQuery();</p>
<p>return sonuc;</p>
<p>}</p>
<p>

form sayfası

</p>
<p>datab vt = new datab();</p>
<p>int sonuc = vt.ogrencikaydet(Convert.ToDouble(txttc.Text),</p>
<p>Convert.ToInt32(txtno.Text), txtad.Text, txtsoyad.Text, dateTimePicker1.Value,</p>
<p>Convert.ToInt32(cbsehir.SelectedValue),</p>
<p>Convert.ToInt32(cbilce.SelectedValue), Convert.ToInt32(cbbolum.SelectedValue));</p>
<p>if (sonuc &gt; 0)</p>
<p>{</p>
<p>MessageBox.Show(&quot;Kayıt Başarılı&quot;);</p>
<p>}</p>
<p>else</p>
<p>{</p>
<p>MessageBox.Show(&quot;Kayıt Başarısız&quot;);</p>
<p>return;</p>
<p>}</p>
<p>

 

Daha Fazla İlgili Makale Yükleyin
Daha Fazla Yük c#

Bir Yorum Yazın

Ayrıca Kontrol Edin

Şu ASP.NET MVC Nedir Konusuna Açıklık Getirelim!

Microsoft bu işe sene 1996 yılında ASP ile başladı. Daha Sonra  web sayfaları, web uygulam…