AnaSayfa c# c# metotlarla kayıt güncelleme
c#

c# metotlarla kayıt güncelleme

452

Merhaba arkadaşlar. Bu makalemizde metotlarla nasıl kayıt güncellenir onu öğreneceğiz.

datab.cs

</p>
<p>public int ogrencikaydiguncelle(double tc, int no, string Ad, string soyad, DateTime</p>
<p>dtarihi, int dyeri, int ilce, int bolum)</p>
<p>{</p>
<p>komut = new SqlCommand();</p>
<p>komut.CommandText = &quot;update ogrenciler set</p>
<p>ogrencino=@no,Ad=@ad,soyad=@soyad,dtarihi=@dtarihi,dyeri=@dyeri,ilce=@ilce,bolum=@bolu</p>
<p>m where tc=@tc&quot;;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@tc&quot;, SqlDbType.BigInt).Value = tc;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@no&quot;, SqlDbType.Int).Value = no;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@ad&quot;, SqlDbType.VarChar).Value = Ad;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@soyad&quot;, SqlDbType.VarChar).Value = soyad;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@dtarihi&quot;, SqlDbType.DateTime).Value = dtarihi;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@dyeri&quot;, SqlDbType.Int).Value = dyeri;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@ilce&quot;, SqlDbType.Int).Value = ilce;</p>
<p>komut.Parameters.Add(&quot;@bolum&quot;, SqlDbType.Int).Value = bolum;</p>
<p>komut.Connection = baglan;}</p>
<p>int sonuc = (int)komut.ExecuteNonQuery();</p>
<p>return sonuc;</p>
<p>

Form sayfamız

</p>
<p>double tc = 0;</p>
<p>int no = 0;</p>
<p>if (txttc.Text != &quot;&quot;)</p>
<p>tc = Convert.ToDouble(txttc.Text);</p>
<p>if (txtno.Text != &quot;&quot;)</p>
<p>no = Convert.ToInt32(txtno.Text);</p>
<p>datab vt=new datab();</p>
<p>if(MessageBox.Show(&quot;Güncelleme Yapmak istediğinizden emin</p>
<p>misiniz&quot;,&quot;Güncelleme&quot;,MessageBoxButtons.YesNo)==DialogResult.Yes)</p>
<p>{</p>
<p>int sonuc= vt.ogrencikaydiguncelle(tc, no, txtad.Text,</p>
<p>txtsoyad.Text,dateTimePicker1.Value,</p>
<p>Convert.ToInt32(cbsehir.SelectedValue),</p>
<p>Convert.ToInt32(cbilce.SelectedValue), Convert.ToInt32(cbbolum.SelectedValue));</p>
<p>if (sonuc &gt;0)</p>
<p>MessageBox.Show(&quot;Güncelleme Başarılı&quot;);</p>
<p>else MessageBox.Show(&quot;Güncelleme Başarısız&quot;);</p>
<p>}</p>
<p>

Daha Fazla İlgili Makale Yükleyin
Daha Fazla Yük c#

Bir Yorum Yazın

Ayrıca Kontrol Edin

Şu ASP.NET MVC Nedir Konusuna Açıklık Getirelim!

Microsoft bu işe sene 1996 yılında ASP ile başladı. Daha Sonra  web sayfaları, web uygulam…