c#

c# metotlarla kayıt güncelleme

1 dk okuma süresi
1,625

Merhaba arkadaşlar. Bu makalemizde metotlarla nasıl kayıt güncellenir onu öğreneceğiz.

datab.cs


public int ogrencikaydiguncelle(double tc, int no, string Ad, string soyad, DateTime

dtarihi, int dyeri, int ilce, int bolum)

{

komut = new SqlCommand();

komut.CommandText = "update ogrenciler set

ogrencino=@no,Ad=@ad,soyad=@soyad,dtarihi=@dtarihi,dyeri=@dyeri,ilce=@ilce,bolum=@bolu

m where tc=@tc";

komut.Parameters.Add("@tc", SqlDbType.BigInt).Value = tc;

komut.Parameters.Add("@no", SqlDbType.Int).Value = no;

komut.Parameters.Add("@ad", SqlDbType.VarChar).Value = Ad;

komut.Parameters.Add("@soyad", SqlDbType.VarChar).Value = soyad;

komut.Parameters.Add("@dtarihi", SqlDbType.DateTime).Value = dtarihi;

komut.Parameters.Add("@dyeri", SqlDbType.Int).Value = dyeri;

komut.Parameters.Add("@ilce", SqlDbType.Int).Value = ilce;

komut.Parameters.Add("@bolum", SqlDbType.Int).Value = bolum;

komut.Connection = baglan;}

int sonuc = (int)komut.ExecuteNonQuery();

return sonuc;

Form sayfamız


double tc = 0;

int no = 0;

if (txttc.Text != "")

tc = Convert.ToDouble(txttc.Text);

if (txtno.Text != "")

no = Convert.ToInt32(txtno.Text);

datab vt=new datab();

if(MessageBox.Show("Güncelleme Yapmak istediğinizden emin

misiniz","Güncelleme",MessageBoxButtons.YesNo)==DialogResult.Yes)

{

int sonuc= vt.ogrencikaydiguncelle(tc, no, txtad.Text,

txtsoyad.Text,dateTimePicker1.Value,

Convert.ToInt32(cbsehir.SelectedValue),

Convert.ToInt32(cbilce.SelectedValue), Convert.ToInt32(cbbolum.SelectedValue));

if (sonuc >0)

MessageBox.Show("Güncelleme Başarılı");

else MessageBox.Show("Güncelleme Başarısız");

}

Daha Fazla İlgili Makale Yükleyin
Daha Fazla Yük c#

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ayrıca Kontrol Edin

FastReport Kullanımı ve Örnek Tasarım

Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yazılım ile ilgili makale yazmaya tekrar başladık. …