AnaSayfa c# c# metotlarla kayıt güncelleme
c#

c# metotlarla kayıt güncelleme

527

Merhaba arkadaşlar. Bu makalemizde metotlarla nasıl kayıt güncellenir onu öğreneceğiz.

datab.cs


public int ogrencikaydiguncelle(double tc, int no, string Ad, string soyad, DateTime

dtarihi, int dyeri, int ilce, int bolum)

{

komut = new SqlCommand();

komut.CommandText = "update ogrenciler set

ogrencino=@no,Ad=@ad,soyad=@soyad,dtarihi=@dtarihi,dyeri=@dyeri,ilce=@ilce,bolum=@bolu

m where tc=@tc";

komut.Parameters.Add("@tc", SqlDbType.BigInt).Value = tc;

komut.Parameters.Add("@no", SqlDbType.Int).Value = no;

komut.Parameters.Add("@ad", SqlDbType.VarChar).Value = Ad;

komut.Parameters.Add("@soyad", SqlDbType.VarChar).Value = soyad;

komut.Parameters.Add("@dtarihi", SqlDbType.DateTime).Value = dtarihi;

komut.Parameters.Add("@dyeri", SqlDbType.Int).Value = dyeri;

komut.Parameters.Add("@ilce", SqlDbType.Int).Value = ilce;

komut.Parameters.Add("@bolum", SqlDbType.Int).Value = bolum;

komut.Connection = baglan;}

int sonuc = (int)komut.ExecuteNonQuery();

return sonuc;

Form sayfamız


double tc = 0;

int no = 0;

if (txttc.Text != "")

tc = Convert.ToDouble(txttc.Text);

if (txtno.Text != "")

no = Convert.ToInt32(txtno.Text);

datab vt=new datab();

if(MessageBox.Show("Güncelleme Yapmak istediğinizden emin

misiniz","Güncelleme",MessageBoxButtons.YesNo)==DialogResult.Yes)

{

int sonuc= vt.ogrencikaydiguncelle(tc, no, txtad.Text,

txtsoyad.Text,dateTimePicker1.Value,

Convert.ToInt32(cbsehir.SelectedValue),

Convert.ToInt32(cbilce.SelectedValue), Convert.ToInt32(cbbolum.SelectedValue));

if (sonuc >0)

MessageBox.Show("Güncelleme Başarılı");

else MessageBox.Show("Güncelleme Başarısız");

}

Daha Fazla İlgili Makale Yükleyin
Daha Fazla Yük c#

Bir Yorum Yazın

Ayrıca Kontrol Edin

Şu ASP.NET MVC Nedir Konusuna Açıklık Getirelim!

Microsoft bu işe sene 1996 yılında ASP ile başladı. Daha Sonra  web sayfaları, web uygulam…