AnaSayfa c# C# Metin Seslenirme
c#

C# Metin Seslenirme

537
  • Bu makalemizde C# programlama dili ile kodlanmış metin seslendirme uygulamasını sizlerle paylaşacağız. Uygulamada konsol ekranını kullanıcının klavyeden girmiş olduğu metinin seslendirilmesi söz konusudur. İlk olarak C# Console projesi açıyoruz ve referans olarak System.Speech referansını ekliyoruz. Daha sonra projemize gerekli kütüphaneleri ekliyoruz…

 using System.Speech.Synthesis; 

Sonra kullanıcının klavyeden girmiş olduğu metni seslendirmek için gerekli kodlarımızı yazıyoruz…

using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.Speech.Synthesis;</p>
<p>namespace ConsoleApplication1<br />
{<br />
 class Program<br />
 {<br />
 static void Main(string[] args)<br />
 {<br />
 //Açılacak konsol ekranının başlığını belirliyoruz...<br />
 Console.Title = &quot;Sesle Yönlendirme&quot;;</p>
<p> //seslendir adında SpeechSynthesizer tanımlıyoruz...<br />
 SpeechSynthesizer seslendir = new SpeechSynthesizer();</p>
<p> //Kullanıcının klavyeden değer girebilmesi için gerekli kodları yazıyoruz ve kullanıcının girmiş olduğu değeri metin değişkeninin içine atıyoruz...<br />
 Console.WriteLine(&quot;Metin Giriniz : &quot;);<br />
 string metin = Convert.ToString(Console.ReadLine());</p>
<p> //Speak fonksiyonu ile girilen metni seslendiriyoruz...<br />
 seslendir.Speak(metin);</p>
<p> //Aşağıdaki fonksiyon ile kullanıcının herhangibir tşa basmasına kadar konsol ekranının açık kalmasını sağlayan kod yer almaktadır.<br />
 Console.ReadLine();<br />
 }<br />
 }<br />
} 


Hasan Adıgüzel – hasanadiguzel@muhendisarsivi.com


Daha Fazla İlgili Makale Yükleyin
Daha Fazla Yük c#

Bir Yorum Yazın

Ayrıca Kontrol Edin

Şu ASP.NET MVC Nedir Konusuna Açıklık Getirelim!

Microsoft bu işe sene 1996 yılında ASP ile başladı. Daha Sonra  web sayfaları, web uygulam…